Edycja 2013

powrót do strony Archiwum

Piątek, 25.10.2013

Spotkania z literatami w szkołach ponadgimnazjalnych:

11:00  – I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Spotkanie z Jackiem Bierutem, literatem, autorem powieści „PiT”, na podstawie której powstał scenariusz filmowy. Spotkanie będzie dotyczyło problemów przekładu intersemiotycznego i adaptacji filmowej. Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy praktyk przyjętych w sztuce filmowej w pracy nad tekstem literackim.

12:00 – II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Spotkanie z Karolem Maliszewskim, krytykiem literackim, wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, który przedstawi strategie przyjęte we współczesnej krytyce literackiej. Głównym problemem będzie zagadnienie poetyki recenzji.

13:00 – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Spotkanie z Agnieszką Owczarek, wokalistką zespołu Agnellus, która poprowadzi zajęcia na temat twórczej adaptacji poetyckich tekstów literackich w muzyce.

17:30 – Performance – balkon Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43

18:00 – Galeria 44, Rynek 44

Dyskurs o literaturze z udziałem Agnieszki Owczarek, Jacka Bieruta, Karola Maliszewskiego poprowadzi Wojciech Koryciński.

Sobota 26.10.2013

14:00 – Klub Bolko, Pl. Grunwaldzki 11

Warsztat „problemy składu” poprowadzi Jarosław Furmaniak.

16:00 – Miejska Biblioteka Publiczna

Wykład „Heros we wczesnośredniowiecznym eposie” wygłosi dr Bogusław Bednarek.

19:00 – Klub Bolko, plac Grunwaldzki 11

Koncert zespołu Agnellus

Niedziela 27.10.2013

17.00 – Muzeum Dawnego Kupiectwa

Salon Poezji „Cracovie Paris Poésie Express” słówka Tadeusza Boya Żeleńskiego w obłokach piosenki francuskiej w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie Lidii Chrzanówny, Grzegorza Widery, akompaniament Renata Břežková-Heczková

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Skip to content