Cztery Żywioły Słowa wydarzenie literackie, mające na celu ukazanie

poprzez słowa: pisane, czytane, mówione, śpiewane

związków literatury z innymi dziedzinami sztuki,

wzajemnych wpływów i inspiracji, które angażuje

różne środowiska artystyczne, zajmujące się teorią literatury, muzyką, videoartem.


W ramach działania planowane są spotkania z literatami, warsztat, koncert,
performance, które odbywać się będą m. in.: w szkołach, salach Świdnickiego Ośrodka Kultury,
ale również w przestrzeni publicznej. Wszystko po to, aby w sposób niekonwencjonalny prezentować
utwory literackie i promować literaturę, jako atrakcyjną alternatywę dla stereotypowych form aktywności
propagowanych przez kulturę masową.

Skip to content