Cztery Żywioły Słowa wydarzenie literackie, mające na celu ukazanie

poprzez słowa: pisane, czytane, mówione, śpiewane

związków literatury z innymi dziedzinami sztuki,

wzajemnych wpływów i inspiracji, które angażuje

różne środowiska artystyczne, zajmujące się teorią literatury, muzyką, videoartem.


Cztery Żywioły Słowa w tym roku będą wyglądały nieco inaczej — formułę kilkudniowego, zwartego bloku wydarzeń zastąpi szereg rozproszonych w czasie spotkań, warsztatów i konkursów. W ten sposób będziemy mogli rozszerzyć nasz program i zaprosić do Świdnicy jeszcze więcej ciekawych postaci świata literatury. Nie zmieniają się jednak nasze założenia — dlatego kontynuujemy i rozwijamy wszystkie te działania, które dotąd spotykały się z pozytywnym odbiorem. Wszystko po to, by nasze spotkania z literaturą nieustannie były dla nas wszystkich pouczające, inspirujące i twórcze.

Skip to content