Cztery Żywioły Słowa wydarzenie literackie, mające na celu ukazanie

poprzez słowa: pisane, czytane, mówione, śpiewane

związków literatury z innymi dziedzinami sztuki,

wzajemnych wpływów i inspiracji, które angażuje

różne środowiska artystyczne, zajmujące się teorią literatury, muzyką, videoartem.


Skip to content